Leerpleinen

Continu zijn wij bezig maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen te vertalen naar onze inrichtingsconcepten. Zo zien we dat scholen steeds meer in de maatschappij komen te staan. Kinderen gaan zelf op onderzoek en stellen vragen binnen en buiten de school. Daarnaast komt er meer samenwerking tussen kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de organisatie en inhoud van het onderwijs, maar ook op het ontwerp en de inrichting van een school. De school van de toekomst kiest voor een inrichtingsconcept wat aansluit bij een mondiale, multiculturele, interactieve kennissamenleving. Een inrichting die elk individueel kind uitdaagt om te dromen, durven en doen! Die inrichting creëren wij graag samen met u.

 

Praktijktips

HulpNodig