Dromen, durven, doen: een leefbare toekomst

In de kerndoelen voor het onderwijs wordt expliciet aandacht besteed aan natuur, milieu, gezondheid en techniek. En dat is niet voor niets. Het gaat bij deze thema’s immers om duurzaamheid, de zorg voor een leefbare toekomst. Veel scholen besteden in hun lessen al aandacht aan deze onderwerpen. Maar de opvoedkundige lading van deze thema’s vergt meer dan uitsluitend lessen. Voorbeeldgedrag en een duurzame inrichting van de school en buitenruimte zijn nodig om écht een boodschap af te geven.

Voorbeeldgedrag

Volgens Annika Rijke, leider van het project School Energy, is het essentieel dat leraren het goede voorbeeld geven op het gebied van natuur, milieu, techniek, de eigen voeding en beweging. “Op vrijwel elke school wordt er al meer gedaan dan alleen het geven van methodische lessen. Afval wordt gescheiden en er worden tips gegeven over gezonde traktaties. Maar niet iedere leerkracht leert kinderen dat ze in de pauze de verlichting moeten uitdoen, dat het lokaal geventileerd moet worden, dat de verwarming best een graadje lager kan. En – om het ambitieniveau nog wat hoger te leggen – scholen geven nog lang niet allemaal het goede voorbeeld met het opwekken van duurzame energie, de zorg voor schone lucht en het stimuleren van energiebesparing. Als er in de ogen van leerlingen geen congruentie is tussen de woorden en de daden van leraren, zal er weinig terechtkomen van de doelen die op duurzaamheid betrekking hebben.”

Zonnecollectoren, windturbines en plantenwanden

Scholen ontdekken steeds meer dat ze ook met de inrichting van de school en de buitenruimte een boodschap afgeven. “Bijna duizend uur per jaar kunnen leerlingen zien dat de school niet alleen energie verbruikt, maar ook oplevert als de zon schijnt of de wind waait. Als je tenminste op het dak of naast de school zonnecollectoren installeert, een windturbine (zoals de Energy Ball V200) neerzet en de opgewekte energie laat aflezen door de leerlingen. Zo creëer je een oplossing met een enorme opvoedkundige waarde die het inzicht van de leerlingen in de werking van de natuur en techniek sterk vergroot”, aldus Annika Rijke. Dankzij diverse subsidies, interessante financieringsvormen en een goede terugverdiencapaciteit is zo’n investering ook voor scholen haalbaar.

Hoge opbrengsten

Of je nu als school kiest voor een sterk accent op duurzaamheid of vooral gefocust bent op hoge opbrengsten, in beide gevallen is er veel te bereiken als er afstemming is tussen de schooldoelen, het voorbeeld dat je zelf geeft en de inrichting van de ruimte.

School energy en Reinders

Stichting School Energy biedt samen met Reinders Oisterwijk aan scholen en schoolbesturen een compleet pakket kennis, materialen en begeleiding op het gebied van:

  • Duurzame energie opwekken door vakkundig gebruik van moderne technologieën
  • Energie besparen door inzicht te krijgen in het verbruik
  • Je goed kunnen concentreren in een ruimte waar de lucht school is door een goede ventilatie en voldoende planten

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over School Energy op www.school-energy.nl of neem contact op met onze klantenservice.

HulpNodig