Een goed begin is het halve werk

Jonge kinderen spelen de hele dag door. En dat komt goed uit. Onderzoek wijst uit dat er een duidelijke relatie bestaat tussen spelen en het opdoen van kennis. Om door middel van spel de beoogde leerdoelen bij kinderen te behalen, is het van belang een uitdagende speel-leer-werkomgeving te creëren, ingericht met een uitgebalanceerd materiaalaanbod.

Inrichten van een speel-leer-werkomgeving

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor de rest van de schoolloopbaan. Martine Creemers, adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen: “De kennis die kleuters opdoen in de onderbouw, is nodig om in de volgende groepen de leerstof te kunnen begrijpen. De ontwikkeling van het jonge kind op het gebied van rekenen, taal en motoriek wordt met de inzet van spel eenvoudig gestimuleerd. Een goed doordacht en beredeneerd aanbod in de vorm van spel- en ontwikkelingsmaterialen en activiteiten zorgt ervoor dat er in de onderbouw al aan de individuele ontwikkelingsbehoeften en leerdoelen van kinderen wordt tegemoetgekomen. De materialen moeten uiteraard wel doelgericht ingezet worden en dienen afgestemd te worden op de onderwijsbehoeften van de groep en het individu.” Maar hoe zit dat dan met de leeromgeving zelf?

Speelleertuin, boekenwereld of podium

Jonge kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de omgeving en inrichting van speel-, leer en werkplekken. Om hen op een natuurlijke wijze te stimuleren tot spelen, leren en samenwerken, is het belangrijk dat meubilair, speelelementen én het materiaalaanbod op elkaar zijn afgestemd en elkaar aanvullen. Martine: “Veiligheid, overzicht, ergonomie en een gezond binnenklimaat zijn natuurlijk belangrijke voorwaarden, maar daarnaast moet een inrichting ook uitdaging bieden en alle zintuigen kunnen prikkelen. Kleurgebruik en vorm spelen hierin een belangrijk rol. Als je spel écht een integraal onderdeel wilt laten zijn van het leren, zou een groepsruimte daarnaast zo vormgegeven moeten worden dat er verschillende werkvormen kunnen plaatsvinden. Ik wil scholen inspireren om daarbij eens verder te kijken dan de geijkte bouwhoek en poppenhoek. Denk bijvoorbeeld ook eens aan een speelleertuin, boekenplein, groot of klein podium. Kinderen leren op veel verschillende manieren, dus ook via muziek, dans, theater, kunst en beweging. Als leerkracht stimuleer je het kind om te leren door (samen) te spelen.”

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over beredeneerd aanbod of neem contact op met onze klantenservice.

HulpNodig