Mijn school is de allerleukste school

De allerleukste school… Hoe ziet die er uit? Volgens de interieurarchitecten van clipL2R is de allerleukste school een school waar je jezelf mag zijn en waar je kind mag zijn. Een school waar je speelt en leert, samen en alleen, puttend uit talrijke bronnen. Een school, waar je liefdevol begeleid wordt, waar je de wereld kunt verkennen, vaardig wordt en je talenten kunt ontplooien. Het is ook een school die er mooi uitziet.

Suzan van der Schenk, interieurarchitect bij clipL2R: “Zo’n school hebben wij voor ogen als we een ontwerp opdracht krijgen. Zo’n school zien wij voor ons als we de inrichting gaan bedenken en tekenen en wanneer ons gevraagd wordt het gebouw bouwkundig aan te passen aan de wensen, die voortkomen uit een nieuwe visie op onderwijs.”

Ons werk

Collega interieurarchitect Marijke van de Vorstenbosch: “Wij beginnen altijd met het luisteren naar het verhaal. Vaak spreken we met de directeur en de bouwcoördinatoren en vragen naar de wensen voor de toekomst en de visie op onderwijs. We stellen veel vragen, om er achter te komen wat de school uniek maakt. Ook willen we graag weten of de wens tot verandering gedragen wordt door het team.” Suzan van der Schenk vult aan: “Elk gebouw heeft een eigen verhaal: het is oud, verouderd óf nieuw. Het betreft een gangenschool, een school met een centrale aula óf bestaat bijvoorbeeld uit een groot speelleerplein met enkele af te sluiten ruimtes er omheen. Een gebouw waarin de muren dragend zijn biedt weer andere mogelijkheden dan een gebouw met kolommen en een vrije plattegrond. Bijna elk gebouw blijkt echter met een paar handige ingrepen aan te passen aan de toekomst.” Suzan: “En de kinderen? Die komen ook aan de beurt! We kunnen allerlei ideeën meegeven voor het opzetten van workshops, waarin kinderen mee kunnen denken en dromen over hun toekomstige speel-leeromgeving.”

Ontwerpen voor de toekomst

De tijden zijn veranderd. Dat heeft gevolgen voor de manier van werken van de interieurarchitecten. Suzan van der Schenk: “Het kind centraal stellen, betekent dat we ons goed moeten inleven in de kinderen van nu. Zij zijn de werkende en zorgende mensen van de toekomst. Wat de afgelopen jaren een revolutie teweeg bracht, ICT en de social media, is voor kinderen van nu ‘gewoon’. De computer en de smartphone zijn handige middelen voor informatie-uitwisseling en communicatie… ‘niks bijzonders’.”

"Dromend over een vreedzame, ecologisch verantwoorde en sociale wereld, met voedsel en onderdak voor iedereen, kunnen wij meewerken aan het begeleiden van de kinderen van nu. Daarvoor moeten ze maatschappelijk verantwoord spelen en leren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Voor ons betekent dit, dat we rijke en inspirerende leeromgevingen ontwerpen en dat het werken met Meervoudige Intelligenties daarin altijd centraal staat. Zo kunnen kinderen én leerkrachten, ontdekken wat hun sterke kanten zijn en met plezier spelen, leren en passend begeleiden.”

Elke school is uniek

Als school wil je je graag onderscheiden. Daarom ontwerpt clipL2R inrichtingsconcepten, die voortkomen uit de visie op het onderwijs van de school, zodat elke school er anders uitziet. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het kleur- en materialisering, de meubelkeuze, grafische ontwerpen (zowel teksten als afbeeldingen) of door een aantal eye-catchers.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over clipL2R op www.clipL2R.nl of neem contact op met onze klantenservice.

HulpNodig