BS de Twaalfruiter

LEERPLEIN

Jos de Vries, directeur BS De Twaalfruiter:

Reinders heeft als leverancier lef getoond in haar presentatie en ontwerp. Het is zeker géén standaard –leverancier, maar kan dat desgewenst wél zijn als een school dat wil; een stevige traditionele basis-set met traditionele kasten voor een goede prijs is zeer goed mogelijk.

Een belangrijke andere reden om voor Reinders te kiezen was voor ons het feit dat ze maatwerk kon leveren. Met als kroon op de samenwerking de M.I.-coupés die nu in onze nieuwe school staan.

Reinders heeft zich in onze ogen ook steeds onderscheiden door de wensen in de praktijk te vertalen naar het maken van steeds nieuwe meubels. Prettig daarbij was dat Reinders haar brede ervaring op andere scholen meenam in de advisering naar ons. Dus als wij teveel met ons hoofd in de wolken liepen, stelde Reinders dat bij door heel concrete praktijkvoorbeelden in te brengen, waarna wij onze plannen iets bijstelden. En daarmee teleurstelling achteraf voorkwamen.

HulpNodig