Prins Willem Alexanderschool, Vlaardingen (IKC)

Peter van der Windt, directeur Prins Willem Alexander in Vlaardingen, over de inrichting van zijn IKC:

Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander in Vlaardingen is in november 2011 van start gegaan. In een prachtig gebouw, ontworpen door Huub Frencken van architectenbureau Fencken Scholl uit Maastricht, zijn een basisschool, een peuterspeelzaal, heledagopvanggroepen, BSO-groepen en een jeugdbibliotheek gevestigd. Binnen een integraal kindcentrum wordt niet alleen samengewerkt door verschillende partners, juist verbinding en afstemming zijn cruciaal.

Ook bij de inrichting van het gebouw moest dat duidelijk zijn. Zo zijn materialen en kleuren volledig op elkaar afgestemd. De ideeën van de architect daarover in de ‘vaste gebouwonderdelen’ (kapstokken, vaste kasten, balie, keuken etc.) konden direct vertaald worden naar de materialen die door Reinders zijn geleverd. Zo vormen gebouw en interieur duidelijk één geheel.

In de voorbereidingstijd is steeds goed geluisterd door Reinders en is alle tijd genomen om mogelijkheden te bespreken, te tonen en uit te proberen. Bezoeken aan het bedrijf en 3D-presentaties hielpen daarbij. Een strak ‘inhuisplan’ en levering volgens alle afspraken zorgden mede voor een prima start in het gebouw.

Nu, drie jaar later, zijn bezoekers nog steeds onder de indruk van het gebouw en de inrichting. ‘Rust en tijdloos’ worden vaak genoemd. Voor de gebruikers geldt: het klopt allemaal!

 

Johan van Ballekom, inrichtingspecialist bij Reinders, over het project:

IKC Prins Willem Alexander was voor Reinders het eerste kindcentrum wat we volledig mochten inrichten en waarbij creativiteit en flexibiliteit zowel in aanpak als product een vereiste was. De architect, het schoolteam en medewerkers vanuit de kinderopvang hebben toen een bezoek gebracht aan het inspiratiecentrum van Reinders, waarbij alle facetten besproken werden betreffende de inrichting. Alle hardware voorzieningen op het gebied van ICT zijn ook door Reinders gefaciliteerd.

Middels de eerste ideeën en een “vlekkenplan” (activiteitenplan), wat het schoolteam had aangereikt, hebben we de leerpleinen samen doorgenomen en verder uitgewerkt. Dit is was een “dynamisch” proces, waarbij het team van PWA nog steeds enthousiast is over het eindresultaat. Prima onderwijsruimtes…. gekoppeld aan o.a. een moderne en informele teamkamer en directieruimte.

Ik ben blij en trots dat directie Peter van der Windt zeer tevreden is over zijn school en onze samenwerking. Het onderwijs is altijd in beweging en wij bewegen mee om zo te zorgen voor de juiste omgeving !!!

 

400_3x P Willem Alexander Vlaardingen_1.jpg (1)

HulpNodig